Кавадарци - Автобуска станица

Информации:

место: Кавадарци, Р. Македонија
телефон: (043) 400 111
тел. факс: (043) 400 112

работно време: од 00:00 до 24:00

Најнови вести